Wielu ludzi uważa, że po śmierci nie ma niczego. Sądzą oni, że skoro nasze martwe ciało ulega rozkładowi to nasza dusza wraz z naszą świadomością również po prostu przestają istnieć. Nie jest to prawdą, ponieważ ludzie którzy przeżyli śmierć kliniczną utrzymują że po śmierci nasza dusza wciąż istnieje i ma się dobrze. Prawdopodobnie dusza osoby zmarłej ma wybór co się z nią dalej stanie. Może ona trafić do innego wymiaru, gdzie dalej będzie istniała z innymi duszami i prowadziła swoje dalsze życie. Może ona również przejść przez proces reinkarnacji, co oznacza że powróci na ziemię jako nowonarodzone dziecko, jednak nie będzie pamiętała o swoim poprzednim istnieniu. Niektórzy ludzie twierdzą, że dusza może nie znaleźć swojego miejsca i zabłąkana wciąż wędrować po ziemi, szukając swojego miejsca, odwiedzając miejsca do których zwykle chodziła za życia, obserwując swoich bliskich, rodzinę, znajomych. Ludzie wierzący w Boga wierzą, że dusza po śmierci od razu staje przed Bogiem, który rozlicza ją z tego czy żyła wedle przykazań i Słowa Bożego. Po tym sądzie dusza miałaby trafić do nieba by żyć w szczęściu, do czyśćca by się oczyścić z grzechów lub do piekła gdzie będzie pracować za to, że nie wiodła poprawnego życia.

Leave a Reply