Ksiądz jest to osoba, która została powołana przez Jezusa do głoszenia Słowa Bożego, nauczania, niesienia pomocy potrzebującym. Jest to osoba, która jest pośrednikiem pomiędzy wiernymi a Jezusem dlatego może udzielać sakramentu pokuty potrzebnego wielu ludziom do życia. Niestety w ostatnich latach księża nie wypełniają w całości swojego zadania. Nie zależy im na wierze, którą przekazują, nie zależy im na szczęściu wielu osób, zależy im tylko na sobie samych, pieniądzach jak i na tak zwanym podwójnym życiu. Wiele osób uważa, że księża prowadzą podwójne życie dlatego, że mają kobiety. Ludzie czują odrazę do kapłanów, ponieważ zazwyczaj oszukują swoich parafian, manipulują nimi, aby wyzyskać z ludzi jak największą ilość pieniędzy. Kapłani nie głoszą Słowa Bożego z czystej wiary, a robią to dlatego bo liczą na korzyści materialne z tego płynące i sądzą, że to im się opłaca. Istnieją przypadki, gdzie ludzie z biedniejszych rodzin, którzy nie otrzymali żadnego wsparcia finansowego przebierają się za księży, aby wyłudzać pieniądze od innych wiernych. Jest to przykra sytuacja, ale nie działoby się tak gdyby księża nie dawali im negatywnego przykładu.

Leave a Reply