Modlitwa odgrywa bardzo ważną rolę w życiu każdego chrześcijanina. Jest ona nie tylko skierowaniem swoich próśb do Boga, ale również zapewnieniem że wciąż mu ufamy i w niego wierzymy. Poprzez modlitwę człowiek może dziękować Bogu, wychwalać go, przepraszać i dzielić się z nim swoimi myślami. Każdy przeżywa ją indywidualnie i dla każdego ma ona inne znaczenie, jednak pewnym jest to że zbliża nas do Pana, pozwala mu poznać nas lepiej. Modlitwa jest ofiarowaniem siebie. Żadna rozmowa skierowana do Stworzyciela nie jest daremna. Jednak nie od razu możemy dostać odpowiedź jeśli o coś prosimy. Odpowiedź dostaniemy w odpowiednim czasie i w najlepszy sposób. Bóg może również nie udzielić nam odpowiedzi, ponieważ nie spełnia on naszych egoistycznych pobudek. Ludzie, którzy okazują pogardę dla przykazań Bożych i słowa Bożego nie powinni oczekiwać, że ich błagania zostaną wysłuchane. Niektórzy chrześcijanie uważają, że wyśpiewywane modlitwy, pieśni, a nawet hymny zbliżają nas do Pana z podwójną siłą.

Leave a Reply