Modlitwa jest czynnością wykonywaną pośród ludzi różnych wierzeń, kultur. Polega na skierowaniu swoich myśli do bogów, świętych, proroków, a nawet aniołów. Może mieć charakter dziękczynny, pochwalny, błagalny, przez nią można również oddawać hołd istotom kultu. Modlitwa wiąże się z poświęceniem czasu Bogu. Ludzie wierzący modlą się głównie po to, aby zbliżyć się do Boga, zwierzyć mu się, poprosić o coś, podziękować, po prostu chcą czuć i wierzyć, że mają z nim jakikolwiek kontakt. Często ludzie modlą się też po to aby przeprosić za swoje grzechy. Bóg zawsze wysłucha modlitw swoich wiernych, lecz nie zawsze na nie odpowie od razu. Rozmawiać z Bogiem można wszędzie, nie ma znaczenia czy robimy to w Kościele, w domu czy na świeżym powietrzu, ponieważ modlitwa zawsze ma jedną wartość: jedna rozmowa nie może być gorsza od drugiej. Jednak czynność modlitwy występuje nie tylko wśród ludzi wierzących. Spora część osób utrzymuje, że modli się do siły wyższej (niekoniecznie Boga) po to, aby poczuć się lepiej, oczyścić myśli i swoją duszę.

Leave a Reply