Kiedy ktoś kogo dobrze znaliśmy, bliska nam osoba odchodzi z tego świata i żegna się z życiem ziemskim jest to zawsze trudny dla nas moment. Wielu spirytystów z całego świata udowadnia, że śmierć nie jest końcem naszego życia. Podczas, gdy ciało osoby zmarłej ulega rozkładowi jego dusza rozpoczyna nowy etap w zaświatach. Możemy więc być pewni, że nasza zmarła rodzina, przyjaciele dalej żyją. Jednak nawet gdy chcą z nami porozmawiać nie zawsze mogą to zrobić, ponieważ ich sytuacja może być bardzo różna. Pośród ludzi cierpiących po stracie kogoś bliskiego wielu decyduje się na wywołanie ducha owej osoby. Nie jest to dobry pomysł, bo ludzie wywołujący nie zdają sobie sprawy z powagi sytuacji, nie wiedzą co aktualnie dzieje się z duszą zmarłego i przez to mogą jej tylko zaszkodzić. Chrześcijanie wierzą, że nie powinno wywoływać się dusz odkupujących swoje winy w czyśćcu, ponieważ gdy zjawią się one na ziemi mogą zacząć nas straszyć. Jest to spowodowane tym, że po ponownym powrocie do czyśćca będą musiały rozpoczynać odkupywanie grzechów od nowa. Powinno się więc czekać, aż dusze naszych bliskich same nawiążą z nami kontakt wtedy, gdy będą na to gotowe.

Leave a Reply