Anioły to istoty niematerialne, które Bóg stworzył na swój wzór po to, aby wypełniały jego wolę i służyły mu w niebie, były jego posłańcami oraz pośrednikami między nim a ludźmi. Przyjmuje się, że anioły również wypełniają zmysły Boga i wychwalają jego imię. Mogą one również pełnić funkcję indywidualnego opiekuna. Nie można podać ich ilości, lecz chrześcijanie uważają, że każdy człowiek posiada swojego Anioła Stróża. Ludzie wierzą, że anioły noszą białe szaty, nad ich głowami widnieje aureola oraz posiadają białe, pierzaste skrzydła. Aniołowie zostali obdarzeni rozumem i wolną wolą. Niestety, mimo tego że każdy anioł miał być dobry, wiemy też o aniołach które się zbuntowały i zeszły na złą drogę, zatem Bóg musiał je wygnać z raju. Nie wiemy jednak na czym dokładnie ten bunt polegał. Niektórzy uważają, że zbuntowane anioły nie chciały służyć ludziom i dbać o nich, gdyż sądziły, że były one o wiele lepsze od człowieka. Jednym z owych aniołów był Szatan, który jak powszechnie wiadomo rządzi teraz w piekle duszami nieczystymi.

Leave a Reply