Według nauki Kościoła katolickiego niebo to doskonałe życie pozaziemskie z Bogiem, aniołami, wszystkimi świętymi oraz wszystkimi zmarłymi. Chrześcijanie wierzą, że niebo jest krainą idealną, do której po śmierci trafiają osoby, które żyły szlachetnie i cnotliwie w zgodzie z przykazaniami Kościoła, miłowały Boga, oraz przed śmiercią zostały oczyszczone dzięki ostatniemu namaszczeniu. Żeby po zakończonym życiu ziemskim dostać się do nieba nie trzeba być Świętym. Nie można zapominać o tym, że jesteśmy tylko ludźmi i każdy popełnia błędy oraz działa pod wpływem emocji, nawet tych niekoniecznie pozytywnych. Warto wspomnieć o tym, że chrześcijanie wierzą również w czyściec, który rzekomo znajduje się po drodze do nieba. Nawet nie żyjąc odpowiednio dobrze, aby dostać się do nieba możemy znaleźć się najpierw w czyśćcu, gdzie odkupimy swoje winy, nawrócimy się i ostatecznie trafimy do boskiego raju. Należy jednak nie zapominać o tym, że istnieje również piekło, z którego żadnego powrotu już nie ma.

Leave a Reply