Mianem piekła określa się miejsce gdzie przebywają dusze zmarłych skazanych za ciężkie grzechy, które popełnili za życia. Powszechnie przyjmuje się, że piekło płonie – jest całe w ogniu, słychać krzyki i widać cierpienia dusz odkupujących swoje winy. Za pana tego strasznego miejsca uznaje się Szatana, który jest aniołem, który zbuntował się przeciwko Bogu i obrał ścieżkę zła. Szatana uważa się za głównego twórcę zła, gdyż pociągnął do buntu również inne anioły. Niektórzy uważają, że powodem dlaczego ludzie grzeszą i wiodą nieodpowiednie życie jest właśnie sam zbuntowany anioł, gdyż to on ich do tego namawia i stawia przed nimi różnorodne pokusy. Kara piekła polega na wiecznym oddzieleniu od Boga. Osoby, które wierzą w piekło żyją w przekonaniu, że ci którzy źle postępują za życia nigdy nie znajdą się w raju po śmierci. Są też ludzie którzy uważają, że piekła nie ma, a zostało one wymyślone po to, żeby ludzie na ziemi żyli w przekonaniu, że powinni postępować godnie, według praw boskich, aby po śmierci ich dusza przeniosła się do tak zwanego raju czyli nieba, a nie do krainy wiecznej męki – piekła.

Leave a Reply