Powszechnie wiadomo, że człowiek został stworzony na podobieństwo Boga – istoty idealnej. Wielu chrześcijanom nasuwa się pytanie dotyczące tego dlaczego doskonały Pan i władca powołał do życia istotę tak nieidealną jaką jest człowiek. Zostaliśmy obdarzeni wolną wolą, wolnością oraz godnością i powinniśmy być za to wdzięczni, robić wszystko aby to pokazać. Bóg stworzył ludzi dla siebie, lecz nie po to aby się nimi bawić, robić z nimi co tylko mu się zapragnie, ale po to aby podzielić się z miłością, kochać nas. Chciał abyśmy oddawali mu cześć, czcili go, kochali i służyli mu, a w zamian za to pozwoli osiągnąć nam wieczne i najwyższe szczęście. Stworzyciel przy tworzeniu nas wiedział, że nigdy nie będziemy idealni, dlatego kocha nas bezgranicznie. Poświęcił nawet swojego syna Jezusa Chrystusa po to, aby nas zbawić i żeby żyło nam się lepiej. Nawet jeśli zgrzeszymy mamy możliwość poprawić się, nawrócić, odnaleźć dobrą drogę poprzez uczęszczanie na Msze Święte, przystępowanie do sakramentów, modlenie się oraz studiowanie Słowa Bożego.

Leave a Reply