Kościół jest wspólnotą, która powinna jednoczyć wiernych w wierze. Dlaczego więc w dzisiejszych czasach tak wielu ludzi deklarujących się jako osoby wierzące coraz częściej odwraca się od kościoła i nie uczęszcza na Msze Święte? Coraz mniej ludzi chodzi do kościoła, ponieważ nie dociera do nich głębia jego przesłania, nie widzą sensu, a poświęcanie godziny tygodniowo na nabożeństwo jest dla nich stratą czasu. Kapłani niestety nie potrafią dostać się do świadomości wiernych. Często niechęć do kościoła pojawia się już u młodzieży, która jest przymuszana przez rodziców do uczęszczania na niedzielne msze. Młodzi ludzie uczeni są formułek modlitw i przykazań, a wiara i dobra nowina którą jest Słowo Boże nie zostaje im wytłumaczona. Nie dostrzegają oni Boga w swoim życiu. Kolejnym powodem wyjaśniającym dlaczego ludzie odwracają się od kościoła jest fakt, że niektórzy księża nie służą Bogu z powołania, ale z korzyści materialnych z tego wynikających. Ludzie wiedzą, że bycie kapłanem nie równa się byciu dobrym człowiekiem, a chodzenie do kościoła z przymusu nie robi z nikogo katolika.

Leave a Reply