Poza duchowymi galeriami wielu ludzi jest zajętych pracą przy rozmaitych formach sztuki. Widziałam nauczycieli sprawdzających prace artystów i pomagających im. To, że nauka sztuki odbywa się w aurze galerii, miało dla mnie sens. Ta aura swym pięknem jeszcze potęgowała wybuch inspiracji. Uczniowie mogli patrzeć na wspaniałe prace i uczyć się z nich.

Edukacja trwa poza grobem. Nie musicie studiować, wystarczy obserwować pracę innych. Na Ziemi nigdy nie ma dosyć czasu na naukę tego, co nas interesuje, gdyż tak bardzo jesteśmy zajęci sprawami związanymi z ciałem. Ponieważ w postaci duchowej ciałem się nie zajmujemy, możemy bez przeszkód pracować lub obserwować innych. Wielu sławnych artystów dzieli się swą wiedzą z innymi, choć niektórzy z nich wolą pracować w pewnym odosobnieniu. Kiedy duchowa postać artysty tworzy, jego myśli mogą być wysyłane na Ziemię do ludzi będących dobrymi odbiorcami. To między innymi dlatego niektórzy artyści są porównywani do sławnych nieżyjących już mistrzów. Nie zawsze jest to kwestia kopiowania lub wpływu prac mistrzów w świecie fizycznym (choć przykład jest wielkim nauczycielem). Większość wspaniałych wytworów wszelkiego rodzaju stanowi syntezę przygotowania w trakcie wielu żyć oraz astralnej inspiracji.

Leave a Reply