Wszelkie działania, jakie podejmujemy, bezpośrednio wpływają na nasze obecne i przyszłe życie. Człowiek może popełnić przestępstwo i nie zostać złapany, a jednak jego czyn nie zostanie nie zauważony. Może to nastąpić dopiero w przyszłym życiu, ale jego postępki muszą zostać wyrównane. To jest karma.

Karma to prawo przyczyny i skutku. Jest to suma wszelkich postępków teraz, a także we wszystkich poprzednich życiach. Karma wraca do każdego z nas i wpływa na nasze postępowanie. Będziemy cierpieli za ból, który sami zadawaliśmy, i radowali się szczęściem, które daliśmy innym. Wszystko, co nas spotyka, odzwierciedla sprawiedliwość uniwersalną. Każdy z nas żyje w miejscu, na które sam zapracował. Jest to prawdziwe w fizycznym, umysłowym i duchowym świecie.

Reinkarnacja naucza, że nie żyjemy tylko raz na Ziemi, ale wielokrotnie. Tak długo wracamy do planu ziemskiego, aż poprzez pracę osiągniemy doskonałość, będącą stanem całkowitej bezinteresowności. Wszelkie pragnienia fizycznych przyjemności zastępuje całkowite oddanie się służbie dla dobra ludzkości. Osiągnięcie takiego stanu zajmuje wiele żyć doczesnych. Nasza karma sprowadza nas z powrotem na ziemię, aż zapracujemy na całkowitą harmonię. Karma i reinkarnacja są pojęciami integralnymi.

Pojedyncza dusza wybiera kierunek swego rozwoju. Niektórzy potrafią się uwolnić od zniewalającego balastu pragnień łatwiej niż inni. Kiedy wreszcie zrozumiemy, że przyjemności fizyczne są krótkotrwałe, znajdziemy się na drodze ku prawdziwej radości, radości pochodzącej z wiedzy. Przede wszystkim pragnienia wiedzy nie wolno gasić, pijąc substancje fizyczne. Obiekty fizyczne mogą radować, bo jest w nich piękno. Wiedza uzyskana przez doświadczenie wskazuje, że nieegoistyczna miłość, radość z oczekiwania i przeżywanie każdej chwili w jej umiłowaniu przybliżają człowieka do osiągnięcia prawdziwego szczęścia.

Leave a Reply