Reinkarnacją nazywa się pogląd, według którego dusza po śmierci ciała może wcielić się w nowy byt fizyczny, co oznacza że dusza osoby zmarłej może odrodzić się na nowo np. jako człowiek, zwierzę, a nawet roślina. Pogląd ten ma swych zwolenników oraz oczywiście przeciwników. Hindusi nie wierzą w świat zewnętrzny tylko w wewnętrzny: duchowy, dlatego w hinduizmie uważa się, że reinkarnacja jest jednym z elementarnych praw składających się na prawo dharmy, czyli prawa które rządzi porządkiem wszechświata i egzystencją ludzką. Większość muzułmanów odrzuca wiarę w odrodzenie duszy, lecz mimo tego istnieją grupy sufickie, które twierdzą, że ta wiara nie kłóci się z ich świętą księgą Koran. Pogląd na temat reinkarnacji istnieje również w buddyzmie. Według buddystów o ponownym odrodzeniu decydują rezultaty z niezliczonych uczynków zgodnie zprawem karmy. Uczynki wykonywane były nie tylko w obecnym życiu, ale i w poprzednich, jak i również wykonywane będą nawet po śmierci w stanie przejściowym tuż przed kolejnymi narodzinami. Chrześcijanie całkowicie odrzucają wiarę w reinkarnację, przyjmując że człowiek duszę dostaje bezpośrednio od Boga i wierząc, że zbawienie: potępienie następuje tylko raz – zaraz po śmierci człowieka. 

Leave a Reply