W domach, gdzie straszy, zamieszkują ci, którzy nie mogą lub nie chcą przejść na drugą stronę z powodu śmierci w stanie szoku, zbytniego przywiązania do sfery fizycznej lub, co gorsza, wendety. Nie wszystkie straszące duchy są złe. Wiele po prostu nie wie, co ma robić. Wszystko zależy od tego, z jakiego powodu dusza jest przywiązana do Ziemi.

Na szczęście mogłam pomóc tamtej kobiecie jej karma przywiodła medium na tę właśnie drogę, gdzie przebywała. Wielokrotnie wracam w tamte strony i zawsze, gdy jeżdżę autostradą, sprawdzam, czy kobieta odeszła.

Uwięzienie pomiędzy dwoma światami nie jest Piekłem. Jest po prostu stanem świadomości, w jakim znajdują się pewne dusze, którym trudno dokonać przejścia w sferę ducha. Najlepsze wyjaśnienie Piekła leży w zrozumieniu prawa retrybucji. Istnieje sprawiedliwość absolutna. Przyciągamy to, na co zasłużyliśmy. Dotyczy to zarówno sfer duchowych, jak i planu ziemskiego.

Dziecko, które urodziło się niewidome, nie zrobiło niczego w tym życiu, by znaleźć się w takiej sytuacji. Jest to zadanie postawione przed duszą. Jedyne racjonalne wytłumaczenie tej wyraźnej niesprawiedliwości leży w reinkarnacji, gdzie test, jakiemu podlegamy, jest związany z doświadczeniami przeszłego życia lub żyć.

Dobry człowiek może mieszkać obok podłego po to, by sprowadzić złoczyńcę na dobrą drogę życia. Musimy równoważyć wszelkie nasze działania, kiedy żyjemy w naszych fizycznych ciałach. Żaden zły uczynek nie pozostaje nie ukarany. Ani żaden dobry uczynek nie pozostaje nie nagrodzony. Wybór należy od nas samych.

Leave a Reply